Våra Projekt

Case Study For svgvvs.se

Skandinaviska VVS Gruppen AB

Skandinaviska VVS Gruppen AB  är ett VVS- och värmeföretag baserat i Sverige. De kontaktade BrommaSEO, en digital marknadsföringsbyrå som specialiserar sig på SEO, för att förbättra sin online-synlighet och locka fler kunder genom sökmotorer. Denna fallstudie dokumenterar SEO-kampanjen som genomfördes av BrommaSEO och de resultat som uppnåddes för Skandinaviska VVS Gruppen AB.

svgvvs logo
svgvvs.se performance by brommaseo project

Goals

De huvudsakliga målen med SEO-kampanjen var att öka organisk trafik till webbplatsen, förbättra sökordsrankningar för relevanta söktermer och generera fler leads genom webbplatsen.

Strategy

BrommaSEO genomförde omfattande sökordsanalys för att identifiera relevanta söktermer med hög sökvolym och låg konkurrens. Baserat på denna forskning implementerades följande SEO-strategier:

On-page optimering: Webbplatsen optimerades för relevanta sökord, inklusive titeltags, meta descriptions, header tags och bild alt-text.

Innehållsskapande: En bloggsektion lades till på webbplatsen och nya blogginlägg skapades regelbundet, riktade mot de identifierade sökorden och tillhandahållande värdefull information till potentiella kunder.

Länkbygge: BrommaSEO genomförde outreach till relevanta webbplatser och säkrade högkvalitativa bakåtlänkar till Skandinaviska VVS Gruppen AB:s webbplats.

Teknisk SEO: Webbplatsen granskades för tekniska SEO-problem, såsom sidhastighet, mobilresponsivitet och crawlbarhet, och nödvändiga förbättringar gjordes.

seo progress by bromma seo
keywords improvement with seo strategy

Results

Efter sex månaders implementering av SEO-strategier, uppnåddes betydande resultat. Den organiska trafiken till webbplatsen ökade med 65%, vilket kan tillskrivas den effektiva implementeringen av on-page optimering, innehållsskapande, länkbyggande och tekniska SEO-åtgärder. Ansträngningarna för att förbättra webbplatsens sökordsrankning var framgångsrika, med många av de riktade sökorden som nu rankar bland de tre högsta positionerna på Google-sökresultat.

Challenges

Den huvudsakliga utmaningen under SEO-kampanjen var konkurrensen från andra VVS-företag i regionen. Trots detta lyckades BrommaSEO uppnå betydande förbättringar av sökordrankningar och organisk trafik genom att fokusera på long-tail-nyckelord och högkvalitativt innehållsskapande.

improve your business with bromma seo

Tveka inte att kontakta oss, växa
ditt företag med oss!

Kontakta oss för att öka ditt företags tillväxt. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för att förbättra
din online närvaro och öka dina försäljningssiffror.