Bromma SEO

digitala tjänster-seo bromma

SVVG SEO Strategi

Skandinaviska VVS Gruppen AB

Skandinaviska VVS Gruppen AB  är ett VVS- och värmeföretag baserat i Sverige. De kontaktade BrommaSEO, en digital marknadsföringsbyrå som specialiserar sig på SEO, för att förbättra sin online-synlighet och locka fler kunder genom sökmotorer. Denna fallstudie dokumenterar SEO-kampanjen som genomfördes av BrommaSEO och de resultat som uppnåddes för Skandinaviska VVS Gruppen AB.

seo_projekt
keywords improvement with seo strategy

Resultater

Efter sex månaders implementering av SEO-strategier, uppnåddes betydande resultat. Den organiska trafiken till webbplatsen ökade med 65%, vilket kan tillskrivas den effektiva implementeringen av on-page optimering, innehållsskapande, länkbyggande och tekniska SEO-åtgärder. Ansträngningarna för att förbättra webbplatsens sökordsrankning var framgångsrika, med många av de riktade sökorden som nu rankar bland de tre högsta positionerna på Google-sökresultat.

Mål

De huvudsakliga målen med SEO-kampanjen var att öka organisk trafik till webbplatsen, förbättra sökordsrankningar för relevanta söktermer och generera fler leads genom webbplatsen.

svgvvs.se performance by brommaseo project
seo progress by bromma seo

Strategi

BrommaSEO genomförde omfattande sökordsanalys för att identifiera relevanta söktermer med hög sökvolym och låg konkurrens. Baserat på denna forskning implementerades följande SEO-strategier:

On-page optimering: Webbplatsen optimerades för relevanta sökord, inklusive titeltags, meta descriptions, header tags och bild alt-text.

Innehållsskapande: En bloggsektion lades till på webbplatsen och nya blogginlägg skapades regelbundet, riktade mot de identifierade sökorden och tillhandahållande värdefull information till potentiella kunder.

Länkbygge: BrommaSEO genomförde outreach till relevanta webbplatser och säkrade högkvalitativa bakåtlänkar till Skandinaviska VVS Gruppen AB:s webbplats.

Teknisk SEO: Webbplatsen granskades för tekniska SEO-problem, såsom sidhastighet, mobilresponsivitet och crawlbarhet, och nödvändiga förbättringar gjordes.

.

Utmaningar

Den huvudsakliga utmaningen under SEO-kampanjen var konkurrensen från andra VVS-företag i regionen. Trots detta lyckades BrommaSEO uppnå betydande förbättringar av sökordrankningar och organisk trafik genom att fokusera på long-tail-nyckelord och högkvalitativt innehållsskapande.

improve your business with bromma seo

Resultat

SVGVVS är mycket nöjda med sin nya webbplats. Även om det är för tidigt att utvärdera den fulla effekten av våra insatser, ser vi redan positiva tecken och en ökad aktivitet på webbplatsen. Vi kommer att fortsätta att analysera och mäta resultaten för att säkerställa att SVGVVS fortsätter att växa och uppnår ökad synlighet och framgång online.